Zpět na kategorii: ?ervená vína

Parker skóre


Robert Parker je uznávaný znalec vín, který dlouhodob? známkuje a hodnotí sv?tová vína.

Související kategorie:

Robert Parker skóre hodnotí kvalitu vína, výsledný verdikt je obsažen v ?íselném skóre. ?ím více bod? tím lepší víno.  • 96 až 100 bod?. Zcela mimo?ádné víno.
  • 90 až 95 bod?. Mimo?ádné víno.
  • 80 až 89 bod?. Od lehce nadpr?m?rných po velmi dobrá vína.
  • 70 až 79 bod?. Pr?m?rná vína. Jsou kvalitn? vyrobena, ale postrádají jakoukoliv zajímavost.
  • 60 až 69 bod?. Podpr?m?rná vína. Mají n?jaké lehce post?ehnutelné defekty.
  • 50 až 59 bod?. Neakceptovatelná vína.