Zpět na kategorii: ?ervená vína

Ne piliny


Aroma a taniny jsou ?asto dodávána formou chips? ze d?eva.

Související kategorie:

Romantická p?edstava zákazníka (nebo oprávn?né o?ekávání) je takové, že víno získává aroma zráním v d?ev?ném sudu. To je ale moc drahé Tak se p?istoupilo k tomu, že se do vína nasypou hobliny (chipsy) daného d?eva. Tato praxe byla v EU do roku 206 zakázána, nyní je povolena. Odkazy na obchody, které podobné polotovary prodávají se dají najít pod hesly "víno taniny chipsy".

Barikování je doménou p?edevším ?ervených vín.

Taková vína mimo jiné nejsou vhodná pro archivaci.