Zpět na kategorii: ?ervená vína

Bez barviva


Do n?kterých masov? produkovaných vín se p?idává purpurové barvivo.

Související kategorie:

Do masov? produkovaných vín se p?idává mega purpurové barvivo, pro korekci barvy a ?áste?n? i chuti a v?n?. Zkrátka pro kamuflaci defekt?. Problém je, že to na lahvi v?tšinou není uvedeno protože to být uvedeno nemusí. Tato produk?ní praktika se týká v?tšiny vín v cenové relaci pod 200 K?. Projevem p?ítomnosti barviva je agresivní pigmentace všeho co p?ijde do styku s vínem, zde je p?íklad sklenice s extrémn? obarveným vínem.

Sklenice s vínem obarvená mega purpurovým barvivem.

Zdroj obrázku vinepair.com

Související články

Další články
 • ?ervená vína

  Jak velkoprodukce m?ní víno

  Víte skute?n? co je v lahvi vína? Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V této sérii se podíváme na to jak se víno stalo z tradi?ního produktu komercionalizovanou komoditou, a podíváme se na p?ínosy a rizika konzumace vína.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  18:47 30.09.2017