Zpět na kategorii: ?ervená vína

P?vodní kvasnice


Kvasí víno pouze s kvasinkami, které jsou p?irozen? p?ítomné.

Související kategorie:

P?i velkovýrob? vín se používají vyšlecht?né kvasinky. V p?ípad?, že je víno ozna?eno jako bio není možné použít vyšlecht?né kvasinky. u biodynamických vín systému Demeter se dokonce nep?idávají kvasinky v?bec.

Související články

Další články
 • ?ervená vína

  Jak velkoprodukce m?ní víno

  Víte skute?n? co je v lahvi vína? Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V této sérii se podíváme na to jak se víno stalo z tradi?ního produktu komercionalizovanou komoditou, a podíváme se na p?ínosy a rizika konzumace vína.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  18:47 30.09.2017