Zpět na kategorii: ?ešení pokut

Neomezené radary


Služba obsahuje ?ešení neomezeného po?tu radar?.

Související kategorie:

Zm??ení radarem je nej?ast?jší možný problém v provozu. Proto je d?ležité, aby služba obsahovala neomezený po?et ?ešení takových p?ípad?. Pro poskytovatele se jedná o p?ijatelnou nabídku, nebo? se takové p?ípady vy?eší aniž by zapo?alo ?ízení.