Tu?ák

Tu?ák a jiné druhy, které se ozna?ují tímto názvem.

Konzervované maso Tu?ákovitých ryb. Sem pat?í celá ?ada r?zn? kvalitních druh?.

Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

Druh

Jako tu?ák se ozna?uje více druh? ryb, které jsou zna?n? chu?ov? odlišné.

  • Tu?ák obecný (modroploutvý)
  • Tu?ák žlutoploutvý
  • Tu?ák k?ídlatý Albacore , nebo také kv?li bílému masu se n?kdy ozna?uje jako tu?ák bílý p?ípadn? Bonito del Norte.
  • Tu?ák velkooký
  • Tunec pruhovaný, nepravý tu?ák, není z rodu Thunnus.

Praví tu?áci jsou pouze z rodu Thunnus, ostatní z rod? Sarda a Euthynnus. Ozna?ení je matoucí protože pravých tu?ák? není dostatek a Rada ES povolila ozna?ování i ostatních ryb jako Tu?áka. Tedy pokud není maso nebo produkt ozna?en p?esným názvem, musíme po?ítat s tím, že se nejedná o skute?ného tu?áka, ale nejspíše Tunce pruhovaného.title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Filety

Filety jsou kvalitn?jší podoba ryby. prodává se ale i v drcené podob?.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Z b?icha

Maso z b?icha tu?áka je obecn? cen?no více, je tu?n?jší a chutn?jší. Tuk je na studeno vodní skoro to nejcenn?jší, obsahuje totiž cenné mastné kyseliny jako je EPA a DHA. N?které konzervy se chlubí tím, že maso je s b?icha. Pokud to uvedeno není, je z h?betu.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Obal

Zatímco sklo je chemicky naprosto stálé, v p?ípad? konzerv je problém s vnit?ní ochrannou vrstvou mezi kovem a potravinou. Ta ?asto obsahuje hormonální disruptor Bisfenol A (BPA) nebo podobné chemikálie.

Situace z poslední doby okolo této látky ukazuje, že není moc reálné dostat do t?la takové množství, aby se to projevilo toxicitou. Závisí ale na každém jestli se bude držet principu p?edb?žné opatrnosti, nicmén? vyložen? k panice asi není d?vod.


title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací