Slune?ní brýle

Slune?ní ochranné a polariza?ní brýle pro práci a sporty

Slune?ní brýle chránící o?i p?ed paprsky (zejména UV zá?ení) a mechanickými hrozbami.

O ochranných brýlích pojednávají zejména normy EN166, EN170 a EN172 ty poskytují v vodítka pro hodnocení kvality.

Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

UV/IR ochrana

Základní funkce brýlí ochrana p?ed UV zá?ením, tím se zabývá norma EN172.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Optická kvalita

Optická kvalita se podle normy EN166 d?lí na t?i skupiny.

 • T?ída 1 nejvyšší kvalita lom +/- 0.06 dioptrií. Vhodné pro pravidelné nošení.
 • T?ída 2 nižší kvalita lom +/- 0.12 dioptrií. Pro p?íležitostné užití.
 • T?ída 3 nejnižší kvalita lom +/- 0.25 dioptrií. Pro výjime?né užití.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Mechanická ochrana

Pro brýle se používají t?i stupn? zna?ení ochrany (krom? varianty žádná ochrana), je ale možné, že n?které výrobky mají ochranu ješt? na vyšší úrovni.

 • Stupe? ochrany stupe? S ochrana p?ed malými objekty do rychlosti 12 m/s.
 • Stupe? ochrany stupe? F ochrana p?ed malými objekty do rychlosti 45 m/s.
 • Stupe? ochrany stupe? B ochrana p?ed malými objekty do rychlosti 120 m/s

Pak pochopiteln? existují výrobky bez stupn? mechanické ochrany podle této normy.


title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Nezamlžující

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Anti-scratch

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Polarizace

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Odstín

Jinou propustnost sv?tla požadujeme na ?ízení a jinou na lyžování, nebo pohyb na sn?hu p?i ostrém slunci.

Propustnost sv?tla je rozd?lena pomocí kód? do n?kolika skupin.

 • Kód 1.2 propouští 100 až 74.4 procent sv?tla.
 • Kód 1.7 propouští 58.1 až 43.2 procent sv?tla.
 • Kód 2.5 propouští 29.1 až 17.8 procent sv?tla.
 • Kód 3.1 propouští 17.8 až 8 procent sv?tla.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Související články

Další články
 • Slune?ní brýle

  Slune?ní brýle, zákulisí monopolu

  Slune?ní brýle, zákulisí monopolu

  Prakticky všechny znám?jší zna?ky slune?ních brýlí vyrábí jedna málo známá firma (Luxottica). Navíc ovládá více ?i mén? vertikálu prodeje. Ve spot?ebitelích tak vzniká iluze, že si mohou koupit bu? kvalitní brýle za ?ádov? tisíce korun, nebo nejistý produkt z tržnice (internetu). Realita je ale taková, že za ?ádov? stokoruny jsou k dostání produkty, které funk?n? rádoby luxusní brýle p?ed?í. Za ?ádov? více produkty spl?ující náro?né vojenské normy.

 • Slune?ní brýle

  Slune?ní brýle, co jsou a k ?emu

  Slune?ní brýle, co jsou a k ?emu

  Slune?ní brýle mají pouze omezený okruh smysluplného užití, kupují se extrémn? p?edražené zna?ky a neexistuje pov?domí jaké parametry mají spl?ovat, v lepším p?ípad? se ví pouze o UV filtraci. P?itom existují jasn? definované normy a kvalitní i cenov? dostupné produkty, které je spl?ují.