Potraviny

Potraviny, r?zné druhy potravin v?etn? dopl?k? vína, piva a nápoj?.

Potraviny se vyzna?ují velmi r?znorodou kvalitou. Zákonné normy ur?itou úrove? kvality ozna?ují jako zdravotn? nezávadnou a prakticky se tvá?í, že cokoliv co tuto úrove? p?ekra?uje je stejn? dobré. To není realita a my ukazujeme celé kvalitativní spektrum s d?razem na kvalitní segment.

Související články

Další články
  • Potraviny

    Kvalita potravin, co to je

    Kvalita potravin, co to je

    Kvalita potravin bývá zam??ována s nezávadností, spln?ním r?zných norem, získáním ocen?ní nebo ozna?ení. Samotný pojem kvalita si zaslouží lepší definici.