Anti-Aging

Vše pro zmírn?ní nebo modulaci následk? procesu stárnutí.

Stárnutí je proces který je t?lem ?ízen t?lem, ve v?tšin? p?ípad? se nejedná o opot?ebení. N?které intervence mohou dokonce adresovat i p?vodní p?í?inu stárnutí organizmu, mají omezený dopad a proces pouze zpomalují. Sem pat?í zejména cvi?ení, p?st, a chlad, a jiné faktory shrnuté pod pojem hormetický efekt. Jiné zásahy naopak pouze zahlazují jen následky procesu.

Související články

Další články
  • Anti-Aging

    Proč existuje stárnutí? Demografická teorie stárnutí

    Proč existuje stárnutí? Demografická teorie stárnutí

    Stárnutí a anti-aging je fenomén který, hýbe odpradávna společností. Přesto věda nedokázala přijít s vysvětlující teorií . Skutečnost je taková, že u lidí dochází procesy stárnutí k cílené autodestrukci, nikoliv k opotřebení nebo vysílení. V principu stejné autodestrukci jako u jiných živočišných druhů, ze stejných tj. demografických důvodů.