Zdraví fitnes

Produkty a služby zam??ující se na pé?i o zdraví a fitness.

Související články

Další články
 • Zdraví fitnes

  Vitamin D, chřipka a koronavirus

  Vitamin D, chřipka a koronavirus

  Všichni známe klasické přísloví „Kam nechodí slunce tam chodí lékař“ a tento článek objasní důvod. Klasické chápání chřipky jako přenosné nemoci způsobené virem je nejspíše nesprávné, nižší odolnost vůči viru (i koronaviru) je jen projev (většinou sezónního) nedostatku vitaminu D. Za zmínku stojí, že i jiné virové a bakteriální nemoci, jsou výrazně zhoršeny nedostatkem vitaminu D.

 • Zdraví fitnes

  Horméza, hormetický efekt, co tě nezabije to tě posílí

  Horméza, hormetický efekt, co tě nezabije to tě posílí

  Jak jsme si už popsali v článku o stárnutí, rozhodující je pro tělo signalizace nikoliv přímý efekt akcí. V článku o stárnutí jsme zmínili případ cvičení, kalorické restrikce a chladu. Celá řada impulsů, které jsou v přílišné dávce negativní, fungují v malé jako důležitý pozitivní signál, Společný název pro tento efekt je hormetický efekt, horméza.

 • Zdraví fitnes

  Jak chápat základy biologie a medicíny pro hodnocení kvality

  Jak chápat základy biologie a medicíny pro hodnocení kvality

  Pro hodnocení kvality je ur?itý model biomedicínského sebepoznání nutný, nebo? kvalita je vztažena k osob? konzumenta. Zde vám p?inášíme obecnou teorii biologie a medicíny, která se krystalizuje z nejnov?jších výzkum?, ale paradoxn? i prastarých pozorování. Cílem je vytvo?it ucelený výklad, který by dával smysl, p?im??en? vystihuje realitu a pomáhá vysv?tlit biologické jevy a jejich p?í?inné souvislosti a praktické d?sledky. Korektní chápání evoluce je pro orientaci v biologie a zdraví nepostradatelné. Tento fakt vystihuje citát „Nic v biologii/medicin? nedává smysl, pouze ve sv?tle evoluce“.