670

Václav Brnka

Instalace, otevírání a komplexní servis trezor?, záme?nictví

670
Od roku 1992 se profesionáln? v?nují servisu trezor? a zámk?. Nasbíral jsem komplexní a mnohaleté zkušenosti s provozem t?chto za?ízení v?etn? nejnáro?n?jších instalací.

Nep?erušen? se profesionáln? zabývám trezory zámky a fyzickým zabezpe?ením od roku 1992 v rámci firmy Trezory Brnka. ?ešili jsme i složité p?ípady bankovních trezor? v ?eské republice a zahrani?í.

Číst více

Expert na

Články od experta

 • Trezory na vybavení bytu a chaty

  Trezor na vybavení domácnosti, chaty, dílny

  V?tšina lidí nesprávn? vnímá trezor jako n?co co je v bankách a do ?eho se dává pouze vysoká hotovost a zlato. Další nesprávnou p?edstavou je, že p?edm?ty, co se prodávají v hobby marketech jako r?zné plechové sejfy, poskytují dostate?nou ochranu pro daný ú?el.
  670
  Expert

  Václav Brnka

  11:59 30.06.2017