1000

Roman Knížek

odborný asistent, Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

1000
odborný asistent, Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní a R&D manager NANOMEMBRANE s.r.o.

Specializace na komfort textilií, vývoj a aplikace nanovlákenných vrstev do od?vních výrobk?, v?etn? ovládání m??ící techniky s tím spojené (hydrostatická odolnost, paropropustnost, prodyšnost, obrazová analýza, od?r atd.), spolupráce s výrobními podniky

Číst více

Expert na

Články od experta

 • Outdoor

  Vrstvené oblékání

  V dnešní dob? existuje nep?eberné množství r?zných typ? outdoorových výrobk? od spodního prádla po?ínaje, až po membránové oble?ení r?zných kvalit kon?e. N?kte?í zákazníci v poslední dob? sice v?nují pozornost funk?nímu prádlu a membránovému oble?ení, ale jen malé procento z nich v?nuje pozornost i dalším vrstvám a vzájemnému funk?nímu propojení jako celku.
  1000
  Expert

  Roman Knížek

  23:51 03.11.2016