Vitamin D, chřipka a koronavirus

Všichni známe klasické přísloví „Kam nechodí slunce tam chodí lékař“ a tento článek objasní důvod. Klasické chápání chřipky jako přenosné nemoci způsobené virem je nejspíše nesprávné, nižší odolnost vůči viru (i koronaviru) je jen projev (většinou sezónního) nedostatku vitaminu D. Za zmínku stojí, že i jiné virové a bakteriální nemoci, jsou výrazně zhoršeny nedostatkem vitaminu D.

200

Lukáš Neterda

14:22 04.05.2020

Chřipku způsobuje oslabení nespecifické imunity v důsledku nedostatku vitaminu D. Protože jeho největší podíl se tvoří pod kůží při vystavení slunečním paprskům, sezónní nedostatečnost slunečního svitu způsobí nedostatek vitaminu D a to umožňuje propuknutí chřipky. Jak se ukazuje, situace s koronavirem je stejná. Konec konců jde také o imunitu a respirační onemocnění. Řešení (obou nemocí) je tedy relativně jednoduché a levné, jde jen o politickou vůli ho uchopit .

Velká část článku zjednodušeně popularizuje níže zmíněné publikace, fakta jsou čerpána z těchto zdrojů, kde jsou dostupné detaily https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-5-29 a https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870528/

Je chřipka vůbec infekční nemoc?

Následujících sedm otázek ohledně faktů o nemoci, nám ve skutečnosti ukazuje, že skutečnou příčinou chřipky asi nebude vysoce nakažlivý virus. Ten pochopitelně existuje, ale příčinná souvislost mezi virem a šířením nemoci je patrně poněkud jiná.

 1. Proč je chřipka jak vysoce sezónní tak všudypřítomná, a kde je virus mezi jednotlivými epidemiemi?
 2. Proč jsou epidemie tak explozivní?
 3. Proč končí tak náhle?
 4. Co vysvětluje současné epidemie v zemích na podobných rovnoběžkách?
 5. Proč je tak nejasný sériový interval?
 6. Proč se v historii šířila epidemie stejně rychle jako nyní, přestože byl menší a pomalejší pohyb lidí?
 7. Proč není možné spolehlivě vyvolat nemoc ani naočkováním viru u lidí bez protilátek?

Tato fakta představují nepřekonatelný problém pro teorii chřipky jako nemoci způsobené infekcí vysoce nakažlivým virem.

Jak ovlivňuje vitamin D imunitu?

Vitamin D má klíčovou roli při tvorbě antimikrobiálních peptidů (AMP). Tyto AMP jsou produkovány bílými krvinkami a buňkami epitelu sliznice dýchacího ústrojí. Účinkují rychle a široko-spektrálně proti různým druhům virů, bakterií a hub. Co je důležité, jedná se o složky nespecifické imunity, tj. takové imunity, která je automatická, okamžitá a pro její lepší imunitní odpověď není potřebné předchozí prodělání nemoci.

Pokud se vir tedy dostane na sliznici dýchacího ústrojí, musí nejprve přejít přes barieru sekretu na buňkách epitelu. Sekret obsahuje AMP a pokud je jejich produkce dostatečná (dostatek vitaminu D) vir neprojde, rozleptá se jeho obal nebo se zničí jeho receptory. Sekret je první linie obrany.

Pokud náhodou přejde tuto první linii a napadne buňky epitelu, tak je vyprovokována produkce specifických AMP jako beta-defensin 2 a cathelicidin. Pro produkci těchto AMP je opět potřeba vitamin D. Tedy jak první, tak druhá linie obrany závislí na dostatku vitaminu D.

Zatím byla v akci nespecifická imunita, která je okamžitá a vždy stejná. Zahubí počínající infekci hned v zárodku. Pokud se to náhodou nepovede, tak až teprve potom dojde k mobilizaci specifická imunity. K tomu dochází prostřednictvím signalizace cytokinů. Vysoká úroveň vitaminu D , ale nejenže aktivuje nespecifickou imunitu, jak jsme si už popsali, ale navíc dočasně potlačuje produkci cytokinů. Tak vlastně říká specifické imunitě, že je zatím vše pod kontrolou a nemusí se bouřit , což by mohlo udělat více škody než užitku. Pokud je ale málo vitaminu D a mizerná reakce nespecifické imunity, nezbývá než rychle zmobilizovat specifickou imunitu.

Je nedostatek vitaminu D skutečná příčina nebo jen průvodní jev?

Nabízí se otázka, jestli je nedostatek vitaminu D skutečnou příčinou respiratorních onemocnění v zimě, nebo je to jen náhodná shoda, případně příznak hlubší příčiny. Jako další možná příčina byly uváděny klimatické podmínky zimy (lepší přežití viru) a fakt, že se lidé v zimě více zdržují vevnitř. Byly ale provedené experimenty, kdy se dobrovolníci snažili nakazit (různými chřipkami včetně Španělské) a to jak v zimě tak v létě. Výsledek byl ten, že kdo chřipku neměl, měl minimální šanci jí chyt, jak v zimě tak v létě. Existuje tedy skupina lidí, kteří chřipku sice neprodělali, ale jsou imunní. Je to díky dostatku vitaminu D? Tento experiment dokázal, že na míře těsnosti kontaktu a seskupení lidí nezáleží . Další experiment spočíval v přímém naočkování živého viru chřipky do krve, tak se obešla jedna úroveň obrany a vůbec se dala viru šance. Navíc se zcela eliminoval vliv klimatu . V létě nemoc propukla po naočkování u polovičního množství dobrovolníků. Vždy ale nemoc propukla u méně než 50 % dobrovolníků bez protilátek. Tedy i ostatní složky imunity jsou v létě v lepší kondici , nejen první linie sekretu s AMP na epitelu, která byla obejita. Závěr - v létě jsou lidé ke chřipce odolnější, klima v zimě nemusí hrát roli. Na konci zimy (chřipková sezóna) je v našich zeměpisných šířkách také minimální hladina vitaminu D.

Přímý důkaz příčiny chřipky jako nedostatku vitaminu D pochází ze studie, kde se nemocným chřipkou podávaly různé dávky vitaminu D v různých ročních obdobích.

Jak to dopadlo? V létě, kdy měli lidé i tak dostatečnou úroveň vitaminu D, nebyly rozdíly, naopak v zimě skupina s doplňkem vitaminu D měla „letní“ tedy dramaticky lepší výsledky. Navíc skupina s velkou dávkou vitaminu byla prakticky bez nemoci (jeden náhodný případ).

Jak vysvětluje teorie vitaminu D úvodní otázky

1. Proč je chřipka jak vysoce sezónní tak všudypřítomná, a kde je virus mezi jednotlivými epidemiemi?

Virus přežívá v populaci v bezpříznakových přenašečích. Těch je nejspíše dost, ale kolik přesně se neví. Pokud mají v pořádku nespecifickou imunitu (vitamin D), nejsou subjektivně nemocní. Pak nastane vlivem menšího slunečního záření populační pokles hladiny vitaminu D, nespecifická imunita těchto lidí dovolí chřipce propuknout jak u nich, tak se roznese na ostatní lidi, kteří mají stejný problém s hladinou vitaminu D. Nesezonní vlny vypukají v tropech nebo uzavřených komunitách bez slunce jako jsou věznice a léčebny dlouhodobě nemocných.

2. Proč jsou epidemie tak explozivní?

Způsobuje to slunečním svitem synchronizovaný nedostatek vitaminu D v populaci. Ten vede na zhruba současnou nedostatečnost nespecifické imunity. Současné propuknutí nemoci se jeví jako epidemie. Navíc specifická imunita většinou není připravena na zmutovaný kmen viru.

3. Proč končí tak náhle?

Rychle se vyčerpá množina potencionálních hostitelů, kteří mají jak sníženou nespecifickou imunitu, tak nemají zatím vybudovanou specifickou imunitu (proděláním nemoci).

4. Co vysvětluje současné epidemie v zemích na podobných rovnoběžkách?

Příčinou je podobná úroveň vitaminu D, v závislosti na slunečním svitu. Jakmile poklesne pod kritickou mez, což se děje zhruba ve stejnou dobu, propukne "epidemie".

5. Proč je tak nejasný sériový interval?

Sériový interval je doba mezi příznaky prvního nakaženého a dalšího, který se od něj nakazil. Užívá se k mapování šíření infekce, kdo od koho se nakazil. Nákaza se začne šířit ze subpopulace bezpříznakových Protože se neví kdo to je, a ani se neví, jak moc ovlivňuje pokles hladiny vitaminu D příznaky, nejde stanovit ani sériový interval.

6. Proč se v historii šířila epidemie stejně rychle jako nyní, přestože byl menší a pomalejší pohyb lidí?

Virus je v populaci široce zakořeněn a nemoc propukne pokud poklesne hladina vitaminu D. To se děje ve stejném období a to pak vytváří dojem, že chřipka se šíří

7. Proč není možné spolehlivě vyvolat nemoc ani naočkováním viru u lidí bez protilátek?

Pokud by platilo, že chřipka je vysoce nakažlivá, mělo by platit, že po naočkování virem naprostá většina onemocní. Tedy individuální rozdíly v kvalitě nespecifické imunity dokážou u mnohých lidí nemoc zastavit.

Proč ostatní experimenty vycházejí ne tak příznivě příznivě pro vitamin D

Nejčastější chyba je, že se používají nízké dávky, které nemají dostatečný vliv na kvalitu imunity. Za hlavní benefit vitaminu se považuje prevence kostních deformací, kterou zaručuje nižší hladina vitaminu. Pozitivní vliv na nespecifickou imunitu, který není očekáván, ale vyžaduje vyšší dávky. Také asi panuje jistá skepse, protože například u vitaminu A se prokázala toxicita u vysokých dávek. Nic podobného nebylo u vitaminu D pozorováno. Navíc pokud zvedneme pomocí doplňků (potravinami to půjde těžko) hladinu v zimě na „letní“ úroveň o žádné toxicitě nemůže být řeč, zatímco je oprávněné očekávat „letní“ benefity , Pro takové zvýšení hladiny vitaminu v krvi, ale potřebujeme onu vyšší dávky vitaminu, než je potřeba „jen“ pro zdravé kosti.

Další problém představuje fakt, že ještě nedávno doporučovali „experti“ vyhýbat se slunci kvůli riziku rakoviny kůže. Experti se neradi pletou, takže se kormidlo otáčí pomalu.

V neposlední řadě na studiích vitaminu D nemůže nikdo vydělat, naopak existuje riziko destrukce obrovských finančních toků farma firem.

Vitamin D a koronavirus

Téma koronavirus je poměrně mladé, nicméně již jsou výsledky ve spojitosti s vitaminem D jsou očekávané a kopírují situaci s chřipkou.

https://vitamindwiki.com/COVID-19+ Coronavirus+can+most+likely+be+fought+by+Vitamin+D#COVID-19_and_Vitamin_D

Některé zkušenosti ukazují až desetinásobně méně závažných případů u lidí s vysokou hladinou vitaminu D. Nehledě na eliminaci rizika přenosu. Pravděpodobně ani letní vymizení "choroby" není výsledek vládních opatření, ale příčina bude stejná jako u chřipky.

Další souvislosti a praktické poznatky okolo vitaminu D naleznete v dalším článku. Dávkování, efekty na nemoci, měření, opalování UV záření a jiné praktické tipy.

Související články

Další články
 • Vitamin D, chřipka a koronavirus

  Všichni známe klasické přísloví „Kam nechodí slunce tam chodí lékař“ a tento článek objasní důvod. Klasické chápání chřipky jako přenosné nemoci způsobené virem je nejspíše nesprávné, nižší odolnost vůči viru (i koronaviru) je jen projev (většinou sezónního) nedostatku vitaminu D. Za zmínku stojí, že i jiné virové a bakteriální nemoci, jsou výrazně zhoršeny nedostatkem vitaminu D.

  Chřipku způsobuje oslabení nespecifické imunity v důsledku nedostatku vitaminu D. Protože jeho největší podíl se tvoří pod kůží při vystavení slunečním paprskům, sezónní nedostatečnost slunečního svitu způsobí nedostatek vitaminu D a to umožňuje propuknutí chřipky. Jak se ukazuje, situace s koronavirem je stejná. Konec konců jde také o imunitu a respirační onemocnění. Řešení (obou nemocí) je tedy relativně jednoduché a levné, jde jen o politickou vůli ho uchopit .

  Velká část článku zjednodušeně popularizuje níže zmíněné publikace, fakta jsou čerpána z těchto zdrojů, kde jsou dostupné detaily https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-5-29 a https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870528/

  Je chřipka vůbec infekční nemoc?

  Následujících sedm otázek ohledně faktů o nemoci, nám ve skutečnosti ukazuje, že skutečnou příčinou chřipky asi nebude vysoce nakažlivý virus. Ten pochopitelně existuje, ale příčinná souvislost mezi virem a šířením nemoci je patrně poněkud jiná.

  1. Proč je chřipka jak vysoce sezónní tak všudypřítomná, a kde je virus mezi jednotlivými epidemiemi?
  2. Proč jsou epidemie tak explozivní?
  3. Proč končí tak náhle?
  4. Co vysvětluje současné epidemie v zemích na podobných rovnoběžkách?
  5. Proč je tak nejasný sériový interval?
  6. Proč se v historii šířila epidemie stejně rychle jako nyní, přestože byl menší a pomalejší pohyb lidí?
  7. Proč není možné spolehlivě vyvolat nemoc ani naočkováním viru u lidí bez protilátek?

  Tato fakta představují nepřekonatelný problém pro teorii chřipky jako nemoci způsobené infekcí vysoce nakažlivým virem.

  Jak ovlivňuje vitamin D imunitu?

  Vitamin D má klíčovou roli při tvorbě antimikrobiálních peptidů (AMP). Tyto AMP jsou produkovány bílými krvinkami a buňkami epitelu sliznice dýchacího ústrojí. Účinkují rychle a široko-spektrálně proti různým druhům virů, bakterií a hub. Co je důležité, jedná se o složky nespecifické imunity, tj. takové imunity, která je automatická, okamžitá a pro její lepší imunitní odpověď není potřebné předchozí prodělání nemoci.

  Pokud se vir tedy dostane na sliznici dýchacího ústrojí, musí nejprve přejít přes barieru sekretu na buňkách epitelu. Sekret obsahuje AMP a pokud je jejich produkce dostatečná (dostatek vitaminu D) vir neprojde, rozleptá se jeho obal nebo se zničí jeho receptory. Sekret je první linie obrany.

  Pokud náhodou přejde tuto první linii a napadne buňky epitelu, tak je vyprovokována produkce specifických AMP jako beta-defensin 2 a cathelicidin. Pro produkci těchto AMP je opět potřeba vitamin D. Tedy jak první, tak druhá linie obrany závislí na dostatku vitaminu D.

  Zatím byla v akci nespecifická imunita, která je okamžitá a vždy stejná. Zahubí počínající infekci hned v zárodku. Pokud se to náhodou nepovede, tak až teprve potom dojde k mobilizaci specifická imunity. K tomu dochází prostřednictvím signalizace cytokinů. Vysoká úroveň vitaminu D , ale nejenže aktivuje nespecifickou imunitu, jak jsme si už popsali, ale navíc dočasně potlačuje produkci cytokinů. Tak vlastně říká specifické imunitě, že je zatím vše pod kontrolou a nemusí se bouřit , což by mohlo udělat více škody než užitku. Pokud je ale málo vitaminu D a mizerná reakce nespecifické imunity, nezbývá než rychle zmobilizovat specifickou imunitu.

  Je nedostatek vitaminu D skutečná příčina nebo jen průvodní jev?

  Nabízí se otázka, jestli je nedostatek vitaminu D skutečnou příčinou respiratorních onemocnění v zimě, nebo je to jen náhodná shoda, případně příznak hlubší příčiny. Jako další možná příčina byly uváděny klimatické podmínky zimy (lepší přežití viru) a fakt, že se lidé v zimě více zdržují vevnitř. Byly ale provedené experimenty, kdy se dobrovolníci snažili nakazit (různými chřipkami včetně Španělské) a to jak v zimě tak v létě. Výsledek byl ten, že kdo chřipku neměl, měl minimální šanci jí chyt, jak v zimě tak v létě. Existuje tedy skupina lidí, kteří chřipku sice neprodělali, ale jsou imunní. Je to díky dostatku vitaminu D? Tento experiment dokázal, že na míře těsnosti kontaktu a seskupení lidí nezáleží . Další experiment spočíval v přímém naočkování živého viru chřipky do krve, tak se obešla jedna úroveň obrany a vůbec se dala viru šance. Navíc se zcela eliminoval vliv klimatu . V létě nemoc propukla po naočkování u polovičního množství dobrovolníků. Vždy ale nemoc propukla u méně než 50 % dobrovolníků bez protilátek. Tedy i ostatní složky imunity jsou v létě v lepší kondici , nejen první linie sekretu s AMP na epitelu, která byla obejita. Závěr - v létě jsou lidé ke chřipce odolnější, klima v zimě nemusí hrát roli. Na konci zimy (chřipková sezóna) je v našich zeměpisných šířkách také minimální hladina vitaminu D.

  Přímý důkaz příčiny chřipky jako nedostatku vitaminu D pochází ze studie, kde se nemocným chřipkou podávaly různé dávky vitaminu D v různých ročních obdobích.

  Jak to dopadlo? V létě, kdy měli lidé i tak dostatečnou úroveň vitaminu D, nebyly rozdíly, naopak v zimě skupina s doplňkem vitaminu D měla „letní“ tedy dramaticky lepší výsledky. Navíc skupina s velkou dávkou vitaminu byla prakticky bez nemoci (jeden náhodný případ).

  Jak vysvětluje teorie vitaminu D úvodní otázky

  1. Proč je chřipka jak vysoce sezónní tak všudypřítomná, a kde je virus mezi jednotlivými epidemiemi?

  Virus přežívá v populaci v bezpříznakových přenašečích. Těch je nejspíše dost, ale kolik přesně se neví. Pokud mají v pořádku nespecifickou imunitu (vitamin D), nejsou subjektivně nemocní. Pak nastane vlivem menšího slunečního záření populační pokles hladiny vitaminu D, nespecifická imunita těchto lidí dovolí chřipce propuknout jak u nich, tak se roznese na ostatní lidi, kteří mají stejný problém s hladinou vitaminu D. Nesezonní vlny vypukají v tropech nebo uzavřených komunitách bez slunce jako jsou věznice a léčebny dlouhodobě nemocných.

  2. Proč jsou epidemie tak explozivní?

  Způsobuje to slunečním svitem synchronizovaný nedostatek vitaminu D v populaci. Ten vede na zhruba současnou nedostatečnost nespecifické imunity. Současné propuknutí nemoci se jeví jako epidemie. Navíc specifická imunita většinou není připravena na zmutovaný kmen viru.

  3. Proč končí tak náhle?

  Rychle se vyčerpá množina potencionálních hostitelů, kteří mají jak sníženou nespecifickou imunitu, tak nemají zatím vybudovanou specifickou imunitu (proděláním nemoci).

  4. Co vysvětluje současné epidemie v zemích na podobných rovnoběžkách?

  Příčinou je podobná úroveň vitaminu D, v závislosti na slunečním svitu. Jakmile poklesne pod kritickou mez, což se děje zhruba ve stejnou dobu, propukne "epidemie".

  5. Proč je tak nejasný sériový interval?

  Sériový interval je doba mezi příznaky prvního nakaženého a dalšího, který se od něj nakazil. Užívá se k mapování šíření infekce, kdo od koho se nakazil. Nákaza se začne šířit ze subpopulace bezpříznakových Protože se neví kdo to je, a ani se neví, jak moc ovlivňuje pokles hladiny vitaminu D příznaky, nejde stanovit ani sériový interval.

  6. Proč se v historii šířila epidemie stejně rychle jako nyní, přestože byl menší a pomalejší pohyb lidí?

  Virus je v populaci široce zakořeněn a nemoc propukne pokud poklesne hladina vitaminu D. To se děje ve stejném období a to pak vytváří dojem, že chřipka se šíří

  7. Proč není možné spolehlivě vyvolat nemoc ani naočkováním viru u lidí bez protilátek?

  Pokud by platilo, že chřipka je vysoce nakažlivá, mělo by platit, že po naočkování virem naprostá většina onemocní. Tedy individuální rozdíly v kvalitě nespecifické imunity dokážou u mnohých lidí nemoc zastavit.

  Proč ostatní experimenty vycházejí ne tak příznivě příznivě pro vitamin D

  Nejčastější chyba je, že se používají nízké dávky, které nemají dostatečný vliv na kvalitu imunity. Za hlavní benefit vitaminu se považuje prevence kostních deformací, kterou zaručuje nižší hladina vitaminu. Pozitivní vliv na nespecifickou imunitu, který není očekáván, ale vyžaduje vyšší dávky. Také asi panuje jistá skepse, protože například u vitaminu A se prokázala toxicita u vysokých dávek. Nic podobného nebylo u vitaminu D pozorováno. Navíc pokud zvedneme pomocí doplňků (potravinami to půjde těžko) hladinu v zimě na „letní“ úroveň o žádné toxicitě nemůže být řeč, zatímco je oprávněné očekávat „letní“ benefity , Pro takové zvýšení hladiny vitaminu v krvi, ale potřebujeme onu vyšší dávky vitaminu, než je potřeba „jen“ pro zdravé kosti.

  Další problém představuje fakt, že ještě nedávno doporučovali „experti“ vyhýbat se slunci kvůli riziku rakoviny kůže. Experti se neradi pletou, takže se kormidlo otáčí pomalu.

  V neposlední řadě na studiích vitaminu D nemůže nikdo vydělat, naopak existuje riziko destrukce obrovských finančních toků farma firem.

  Vitamin D a koronavirus

  Téma koronavirus je poměrně mladé, nicméně již jsou výsledky ve spojitosti s vitaminem D jsou očekávané a kopírují situaci s chřipkou.

  https://vitamindwiki.com/COVID-19+ Coronavirus+can+most+likely+be+fought+by+Vitamin+D#COVID-19_and_Vitamin_D

  Některé zkušenosti ukazují až desetinásobně méně závažných případů u lidí s vysokou hladinou vitaminu D. Nehledě na eliminaci rizika přenosu. Pravděpodobně ani letní vymizení "choroby" není výsledek vládních opatření, ale příčina bude stejná jako u chřipky.

  Další souvislosti a praktické poznatky okolo vitaminu D naleznete v dalším článku. Dávkování, efekty na nemoci, měření, opalování UV záření a jiné praktické tipy.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  14:22 04.05.2020
 • Horméza, hormetický efekt, co tě nezabije to tě posílí

  Jak jsme si už popsali v článku o stárnutí, rozhodující je pro tělo signalizace nikoliv přímý efekt akcí. V článku o stárnutí jsme zmínili případ cvičení, kalorické restrikce a chladu. Celá řada impulsů, které jsou v přílišné dávce negativní, fungují v malé jako důležitý pozitivní signál, Společný název pro tento efekt je hormetický efekt, horméza.

  Horméza neboli hormetický efekt, je termín pro dlouhodobě příznivou reakci organizmu na jinak stresový impuls. Výskyt jevu závisí na druhu, dávce a frekvenci vystavení stresového impulsu. Pozitivní efekt je založen na tom, že tělo dostane signál, a adaptuje se na novou situaci, superkompenzuje. Překročení optimální dávky, jak intenzitou, tak frekvencí (to pokud se nestačil organizmus regenerovat) má naopak negativní následky. Aplikace velmi závisí na dávce, frekvenci a individuální kondici adresáta. Některé příklady a obecný mechanizmus bývají kontroverzní z mnoha příčin.

  Konkrétní případy hormetického efektu, tzv. noxy

  Uvádíme zdaleka neúplný výčet podnětů,, kde byl pozorován nebo dokázán hormetický efekt:

  Cvičení, tepelný šok, chlad, UV záření (slunce opalování), krátkodobý půst, jedy, fytotoxiny/fytoalexiny (ovoce a zelenina), krátkodobý nedostatek kyslíku hypoxie, radiace (radioaktivní ionizující záření), psychologický stres (krátkodobý), dětské nemoci, akupunktura (zde budou i jiné významné efekty), homeopatika (zde také budou i jiné významné efekty), prach a další...

  Termín noxy

  Všem těmto podnětům, které mohou být ve vyšší dávce škodlivé a vysílají tělu impulsy se se v patologické terminologii nazývají noxy. Tak je budeme pro názornost nazývat i v dalším textu.

  Znázornění funkce graf dvoufázového efektu

  Hormetický efekt, průběh v závislosti na dávce, graf

  Graf znázorňuje, průběh reakce na impuls. Na horizontální ose je intenzita impulsu na vertikální je míra přínosu pro organizmus. Čárkované křivky jsou očekávaný posun reakce na opakované impulsy po adaptaci. Znázorňují pozitivní posun v odolnosti na specifický nox vyvolaný adaptací. Propad křivky do negativního pásma znázorňuje překročení přínosné dávky a celkový negativní dopad impulsu. Vrchol křivky je v místě největšího přínosu hormetického efektu. Stoupající část křivky je oblast, kde je zatím míra impulsu nedostatečná. Klesající část od vrcholu až do nuly je oblast, kde je impuls přílišný, ale hormetický efekt se stále ještě projevuje.

  Historická znalost efektu

  Hormetický efekt byl znám již minimálně ve starověku (ačkoliv slovní pojmenování má moderní původ), alespoň jako reakce na některé stresové noxy. Například se vědělo o blahodárném účinku studených koupelí na zdraví. V moderní době bylo pozorováno, že pokud se použije málo desinfekce, která ve vyšší dávce bakterie zabíjí, bakterie prosperují více než bez kontaktu s desinfekcí. Stejný jev byl pozorován u lidí a víceméně u všech živočichů na širokou škálu noxů. Další zlomový okamžik nastal, když se zjistilo, že tyto adaptace se v nějaké míře dědičně předávají, tak se mohou získané změny kumulovat a zesilovat. Důsledky těchto nedávných zjištění jsou průlomové a nejsou vůbec zapracovány do současného pohledu na zdraví.

  Proč hormetický efekt nepasuje do používaných modelů. první kontroverze

  Modely používané v medicíně pro posuzování efektů látek počítají pouze s jejich přímým působením, nikoliv s jejich signalizační rolí. Proto je tak problematické zařadit hormetický efekt. V medicíně se používají dva modely pro reakce na vystavení organizmu stresovým noxům. Jeden pro karcinogeny a mutageny LNT (linear non treshold) lineární bez rozhraní, kde se počítá s tím, že negativní efekt se projevuje při jakkoliv nízké dávce a roste lineárně se zvyšující se dávkou. Model zde předpokládá, že zdravotně optimální je nevystavovat se karcinogenům a mutagenům pokud možno vůbec a zdravotní újma je přímo úměrná intenzitě noxu. Druhý model Je model s rozhraním, který se používá u podnětů, kde se je dokázáno negativní zdravotní působení dávky od určité výše. Stanoví se tedy hranice pod kterou se předpokládá, že se tělo s daným noxem vyrovná bez negativních následků. Model, který by odpovídal hormetickému působení, tj. určitá dávka noxu organizmu pomáhá a od určité úrovně je nox rostoucí mírou škodlivý, se oficiálně nepoužívá. Přitom tento způsob působení je u řady noxů prokázán a u jiných se předpokládá. Oba užívané modely nepočítají s možností adaptace organizmu při opakovaném vystavení noxu, nepočítají s tím, že malá dávka noxu má signalizační úlohu a tělo se adaptuje (superkompenzuje). Čistě formálně toxikologie ani na hormetický efekt přijít nemůže, protože pokud je nějaká látka pokládána za rizikovou, zjišťuje se pouze minimální škodlivé množství, takže případné ještě menší prospěšné množství se zjistit ani nemůže. Pokud se něco prohlásí za karcinogen nebo mutagen, ihned se použije LNT model. Látek na testování je obrovská záplava testy na škodlivost se časově nestíhají.

  Signalizační efekt a přímé působením, druhá a hlavní kontroverze

  Řada noxů má kromě přímého efektu i signalizační roli. Na základě toho tělo spustí kaskádu reakcí, které by jinak neproběhly a jejich výsledkem je pozitivní změna. Například přímé následky cvičení moc přínosné nejsou, jsou to svalová mikrotraumata, vyčerpání, obrovsky zvýšená tvorba volných radikálů z metabolizmu a jiné. To vše ale vyšle signál a tělo je schopné nejen škody odstranit, ale dokonce celkově zlepšit parametry organizmu. Proč to neudělá i bez těchto impulsů? Důvod je energetická náročnost. Jak jsme si už vysvětlili omezená energie je limitující faktor života.

  Co to konkrétně znamená signalizace? Reakce těla a buněk se dají popsat jako obrovsky propletená síť metabolických drah, které dynamicky reagují na různé podněty. Vše navíc probíhá s různými časovými posuny a působí to dost nepřehledně. Nedokážeme izolovat jednotlivé vlivy. Dají se zde vysledovat základní pravidla. Existují určité hlavní spouštěče, které kontrolují celou kaskádu ostatních. Takže stačí aktivovat pouze tyto hlavní spouštěče a nastane žádoucí efekt. Zde je pochopitelně problém, protože snahou současné medicíny je opakovatelnost a znalost mechanizmu akce. To se lépe pozná u těch nízkoúrovňových impulsů. Ty co kontrolují celou kaskádu se projevují různě a špatně se o nich cokoliv jednoznačně prokazuje. Přesto hraje signalizace natolik klíčovou orli v životě člověka, že je dokonce zodpovědná za tak fatální proměny, jako zlepšení tělesné kondice po sportu, nebo na druhé straně stárnutí a smrt. Hormetický efekt cílí na vrchol signalizační kaskády a pokud není dávka noxu přílišná, kaskáda metabolických drah automaticky adaptuje tělo optimálním způsobem.

  Energetická úspora a neoDarwinismus

  Podle neoDarwinismu by měl být organismus odpočátku co možná nejoptimálněji vystavěn na základě genů. Viditelná realita je pochopitelně taková, že exprese genů je závislá na signálech a po celou historii evoluce představoval energetický nedostatek hlavní ohrožení, tak se vyvinuly základní charakteristiky jako stárnutí a smrt. Adaptace jsou energeticky náročné, proto k nim dochází, jen pokud jsou nutné, pokud tělo dostává patřičnou signalizaci..Vaše tělo preferuje prosperitu a množení bez vyvinutých svalů a intenzivního přemýšlení. Pokud to ale nejde jinak, dodáte tedy impulsy a energii, uvedené adaptace se rozvinou.

  Jak jde signalizaci oklamat a získat adaptace bez námahy?

  Jestliže na signalizaci tolik záleží, jde jí oklamat a donutit pracovat pro nás? Co to přesně znamená oklamat, ona pro nás snad nepracuje? Pracuje i nepracuje, je nastavena na prostředí, ve kterém je nouze o energii a živiny a při jejich dostupnosti je dobré se množit, tloustnout, zestárnout a zemřít, neplýtvat energii na svaly a myšlení. Pokud se nám něco z toho nelíbí, je třeba signalizaci oklamávat. To je podstatou hormetického efektu. Současné prostředí se totiž rapidně změnilo a energeticky vydatné potraviny nejsou vzácné. To v historii evoluce nikdy neexistovalo. Hormetický efekt vyvolává i konzumace neškodných rostlinných substancí, takže i ovoce a zelenina tak trochu signalizaci oklamává, děj se nazývá xenohorméza. Zajímavá je také otázka, jestli je možné oklamat signalizaci v takových případech jako je cvičení nebo kalorická restrikce. Je možné mít benefity cvičení a kalorické restrikce, bez toho abychom cvičili nebo drželi hladovku? Nejspíše ano, a na podobných postupech se pracuje. Takovým látkám se říká CR mimicker (imitace kalorické restrikce), nebo exercise mimicker (imitace cvičení). Co se týče konečných efektů, které chceme dosáhnout, například prodloužení života, tak toho bylo na signalizačním principu dosaženo u chobotnic, odstraněním kusu nervové soustavy. To jen dokazuje potenciál takových intervencí.

  Opakovaná dávka noxu, fixace adaptací

  Jednorázový impuls je sice signál, ale nemá dostatečný odstup od běžného šumu. Nastane sice hormetický efekt, ale omezený, protože vaše tělo nemůže na základě jednoho případu předpokládat, že toto bude nová norma na kterou je dobré investovat do adaptací. Až opakované impulsy dále fixují adaptace, vytvářejí trvalejší mechanizmy adaptace a posouvají odolnost vůči noxu (viz. graf). U dávek noxů je tedy stejně důležité jak množství tak odstup mezi jednotlivými dávkami, protože to je čas, kdy dochází jak k adaptaci tak na druhé straně k postupnému „zapomínání“ impulsu a mizení adaptací. Načasování dávek noxů je tedy stejně důležité jako jejich intenzita. Přílišná frekvence může organizmus vyčerpat a neposkytne dostatečný čas na regeneraci a adaptaci, tím jde odolnost naopak dolu a postupně převládají negativní následky. Nízká intenzita neposkytne tělu dostatečně jasný signál na adaptaci. Genetická adaptace naznačuje poslední objevy ohledně předávání získaných adaptací Lamarckistickým mechanizmem dědičnosti.

  Cross horméza

  Schopnost jednoho noxu hormeticky zvyšovat odolnost organismu nejen na vlastní nox, ale i na jiné stresující noxy. Například vystavení buněk peroxidu vodíku hormeticky zvyšuje odolnost proti alkoholu, nanesení extraktu z brokolice (sulforafan) zvyšuje odolnost kůže proti působení UV paprsků (opalování), stejně jako lykopén (rajčata), fyzické cvičení zvyšuje i mentální výkonnost… Tento jev není příliš překvapující, protože na buněčné úrovni tyto reakce sdílí velkou část metabolických drah. Pro překonání se používá stejný aparát. Velkou a prakticky zajímavou otázkou je jaké noxy jsou nejméně škodlivé a nejvíce přínosné. Zřejmě budou nejvíce přínosné stresové ty, kterým bývali lidé vystaveni často v minulosti a více poškozující a méně přínosné budou nové druhy.

  Další důvod proč funguje v takovém rozsahu cross horméze spočívá ve faktu, že mitochondrie, které jsou elektrárny buněk mají zároveň obrannou funkci proti patogenům. Takže řada adaptací, které posílí mitochondrie zároveň posílí imunitu.

  Xenohorméza

  Hormetický efekt se neomezuje pouze na jeden organizmus, v přírodě ostatně samostatně odděleně organizmy nežijí, jsou vždy součástí složitých ekosystémů. Xenohorméza je hormetická reakce na stres který zažije jeden organizmus projevující se u jiného organizmu, který ho zpravidla zkonzumuje. Pod pojem Xenohormézy jde zařadit většinu pozitivních efektů konzumace ovoce a zeleniny, zejména takové, která v konečné fázi růstu zažila UV stres, sucho, nekomfortní teplotu a jiné. Tomuto efektu lze připsat podíl na vyšší kvalitě a hodnotě bio potravin oproti konvenčním potravinám, které jsou z důvodů výnosů pěstovány důsledně optimalizovanými postupy a nezažívají tedy takové stresy. To jde i po sklizni dohnat a potraviny tak jednat vylepšit, ale i prodloužit jejich životnost. Například je ve vývoji lednice s UV osvětlením, které bude kopírovat střídání dne a noci Na mnoho příkladů xenohormézy se můžeme dívat jako na šikovné oklamání signalizace těla. Dalším příkladem xenohormézy studie o působení polyfenolů v extra virgin olivovém oleji. Zde je k vidění dobrý celkový přehled xenohormetického působení fytochemikálii, mechanizmu působení se budeme věnovat v jiném článku.

  Exosomy a mikrovesikul, na pomezí hormezy

  Kromě chemických látek, obsahuje rostlinná strava rovněž signalizační molekuly, které používaly rostliny pro vlastní regulační signalizaci. Ty jsou biochemicky výrazně složitější než, polyfenoly nebo jiné fytoalexiny. Jedná se o kousky RNA v obalu z buněčné membrány. Vedou se debaty o tom, jestli jsou tyto molekuly schopny přejít do krve konzumenta. Některé výzkumy naznačují, že jsou schopné, jiné, že nejsou. Toto téma je zajímavé jednak proto, že by značně zkomplikovalo pojem xenohorméza, především by se ale jednalo o faktickou likvidaci pokusů o GMO plodiny. Znamenalo by to totiž potvrzení domněnky, že rostlinná strava se chová jako lék a GMO plodiny je nutná procedura schvalování léků. Exosomy a mikrovesikuly jsou přitom řádově složitější než léky, které byly doposud uváděny na trh. Hrozila by přítomnost modifikovaných exosomů a mikrovesikul s nepředvídatelným účinkem. Možná i proto studie vyvracející přítomnost rostlinných exosomů a mikrovesikul v krvi živočichů financovala firma Monsanto. Patrně usilovně doufají, že to již nebude předmětem výzkumů. Je to nejnovější objev a budou se objevovat nová fakta.

  Závěr

  • Hormetický efekt je souhrnný název pro podobné jevy zlepšující tělesnou výkonnost, odolnost a zdraví.
  • Bez výzev v podobě noxů organizmus výrazně trpí, tělo optimalizuje na minimální spotřebu energie nikoli na maximální fitness.
  • Je pravděpodobné, že získané adaptace mají vliv na dědičnost (Lamarckistická dědičnost). To je zásadní zjištění, které zdravotní doporučení nezohledňují.
  • Tělo je řízeno signalizací a jsou v rané fázi komerční dostupnosti a testování látky, které imitují cvičení a kalorickou restrikci.
  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  16:05 02.07.2018
 • Jak chápat základy biologie a medicíny pro hodnocení kvality

  Pro hodnocení kvality je určitý model biomedicínského sebepoznání nutný, neboť kvalita je vztažena k osobě konzumenta. Zde vám přinášíme obecnou teorii biologie a medicíny, která se krystalizuje z nejnovějších výzkumů, ale paradoxně i prastarých pozorování. Cílem je vytvořit ucelený výklad, který by dával smysl, přiměřeně vystihuje realitu a pomáhá vysvětlit biologické jevy a jejich příčinné souvislosti a praktické důsledky. Korektní chápání evoluce je pro orientaci v biologie a zdraví nepostradatelné. Tento fakt vystihuje citát „Nic v biologii/medicině nedává smysl, pouze ve světle evoluce“.

  Opravdu málo objevů má pro běžný život lidí takový význam, jako série objevů mající počátky okolo přelomu tisíciletí a přelomové studia a závěry se objevují od roku 2013 až doposud. Konvenční učebnicové představy stavěly biologii spíše na neoDarwinismu, nyní se ale velmi rychle začalo ukazovat, že pravda je blíže (ve smyslu, co je hlavní motor evoluce) NeoLamarckismu. Zdá se, že definitivně padlo centrální dogma molekulární biologie. Padla prakticky dvě dogmata. Za prvé představa, že organizmy nemohou samostatně cíleně měnit DNA (ta padla jistě) a za druhé teze, že případné mutace a změny se nepřenášejí na zárodečné buňky gamety (Weismannova bariéra). To neznamená, že darwinistický mechanizmus evoluce není přítomen, ale patrně není jediný a zřejmě zdaleka ne dominantní.

  Jak probíhá Evoluce?

  Konvenční představa

  NeoDarwinizmus, evoluce motory evoluce jsou přírodní výběr, genetické variace a Mendelovská dědičnost, gencentrický (DNA) pohled na organizmus a evoluci.

  Nová realita

  Více zohledňuje NeoLamarckismus. Evoluce je výrazně rychlejší a změny nejsou náhodné. Hlavním cílem změn není DNA, ale její interpretační mechanizmus Epigenetika, který reaguje na stresové podměty. Samotné změny v DNA jsou rovněž nenáhodné a jsou ovlivněny podobou Epigenetického aparátu.

  O důkazech podrobněji v sekci Proč by měl v evoluci fungovat Lamarckismus.

  Důsledek

  Je možné vlastní aktivitou (pasivitou) dědičně ovlivnit podobu budoucí generace více, než by odpovídalo konvenčnímu pojetí. Vlastní aktivita ovlivňuje fungování genů i vlastního těla. Tou jde změnit vlastní Epigenetický aparát, který určuje jak budou reálně geny fungovat.

  Odkud se berou vlastnosti organizmu?

  Konvenční představa

  Jsou pevně určeny v DNA, ta se za života při nepatologické situaci nemění.

  Nová realita

  Geny v DNA organizmus neurčují jednoznačně, navíc nejsou ani v průběhu života stálé, spíše je to pouze abeceda možností. Důležitá je kombinace s epigenetickým aparátem, který se stará o interpretaci a je také subjektem dědičnosti. Organizmus má tak velkou flexibilitu v přizpůsobení se okolí.

  Důsledek

  Životním stylem lze ovlivnit nejen interpretaci vlastních genů, ale především genetickou podobu dalších generací. I minimální posuny mají přes generace obrovský efekt.

  Nakolik jde ovlivnit dědičnost (epi)genetických vlastností?

  Konvenční představa

  Nelze proces je z našeho pohledu náhodný, vyšší moc. Existuje koncept tzv. Weismannova bariéra, podle kterého jsou vlivy získané organizmem za jeho života nepřenosné na zárodečné buňky.

  Nová realita

  Experimenty na zvířatech dědičnost získaných vlastností prokazují a pozorování lidské populace to potvrzuje. Není důvod aby to bylo jinak. Například změny v tělesné výšce (za posledních několik set let růst) a bohužel i hmotnosti lidí nejdou vysvětlit pouze pomocí Neodarwinismu a individuálního životního stylu.

  Důsledek

  Dalekosáhlé praktické následky. Zatímco míra dědičnosti získaných adaptací je předmětem debat a pokusů, díky kumulativním efektům dalších generací je jasné, že tento proces může evoluci výrazně zrychlit, nebo je dokonce jejím hlavním motorem. Cílené změny jsou efektivnější než náhodné pokusy. Pokud chcete skutečně udělat něco důležitého pro vaše potomky, je to především váš životní styl před jejich narozením a početím.

  Co je všechno v DNA?

  Konvenční představa

  Kódovací sekvence pro bílkoviny a jakási junk DNA, která nemá vliv.

  Nová realita

  Kódovací sekvence pro bílkoviny a navíc cosi jako archiv minulých evolučních řešení všech předků. Ne kompletní a dokonalý, ne vždy funkční ale připraven k oprášení a případnému použití.

  Důsledek

  Čistě genové manipulace nemohou být dlouhodobě úspěšné, protože organizmy nebudou disponovat adaptačními schopnostmi, které k nim vedly, zakódovanými ve junkDNA a epigenetickém materiálu. Postrádají tedy adaptační schopnosti normálních organizmů. To může být občas záměr, prodávat jednoúčelové plodiny na jednu sklizeň.

  Proč jsou naopak syntetické izolované vitaminy a minerály tak málo účinné?

  Konvenční představa

  Není jednotný oficiální postoj, buď se tento fakt ignoruje, nebo se odůvodní tím, že se nejedná o licencovaná a testovaná léčiva a tedy proto nemohou léčit. Správně se přitom poukáže na fakt, že problém většinou nevězí v nedostatku vitaminů.

  Nová realita

  Pokud existuje skutečný deficit vitamínů, dojde ke zlepšení, většinou ale deficit vitaminů není a zlepšení stavu se nedostaví. U zvýšeného příjmu některých vitamínů se naopak projevují některé nežádoucí efekty, které ve studiích na větším vzorku účastníků vyvažují pozitivní přínosy, vykazované lidmi s korigovaným nedostatkem vitaminů.

  Důsledek

  Syntetické vitamíny jsou při vyvážené stravě patrně zcela neúčinné, často vysoce pozitivní přínos konzumace ovoce a zeleniny nemůže být připsán jen jejich obsahu. V případě špatné stravy nejspíše také nepomohou, protože nejsou schopny dodat zdravotní přínosy konzumace ovoce a zeleniny.

  Tento fakt je ale často zneužíván k nespravedlivým útokům na všechny doplňky stravy. Některé doplňky stravy mohou být prokazatelně velmi účinné, například rostlinné extrakty. A to i bez obsahu vitaminů.

  Jaká je role stresu a škodlivin ve vývoji organizmu?

  Konvenční představa

  Používají se dva modely pro škodliviny. Buď se předpokládá škodlivost v závislosti na množství (kracinogeny a mutageny) LNT model, nebo existuje bezpečná hranice pod kterou si s nimi tělo poradí a jsou jenom nebezpečné nad touto hranicí (ostatní škodliviny). Limit škodlivosti se nějak dynamicky individuálně nevyvíjí. To jsou oficiální modely se kterými se pracuje, i když se léta ví, že neodpovídají realitě.

  Nová realita

  Naprostá většina stresových impulsů v jisté malé dávce prospívá, protože stimuluje adaptační reakce organizmu, které ho posilují. Z důvodu energetické úspory by jinak tyto adaptace neexistovaly a organizmus by neměl vybudovány takové obranné mechanizmy. Tato dvoufázová reakce se nazývá hormetický efekt. Limity škodlivosti se mohou individuálně dost dynamicky posouvat v závislosti na stupni adaptace.

  Stresový podmět – snaha o rovnováhu (homeostázu) – zvýšení odolnosti

  Tedy celý vývoj složitějších organizmů je pouze reakce na stresové a neoptimální podmínky pro jednoduché organizmy.

  Důsledek

  Reakce na většinu stresových podmětů probíhá dvoufázově, v malé dávce dojde k žádoucí stimulaci a až ve vyšších dávkách se projevuje škodlivost. Více v samostatném článku o hormetickém efektu. Bez stresujících podmětů by se z člověka stal postupně pouhý shluk množících se buněk. Stalo by se tak rychleji, než předpovídá neoDarwinizmus. Naopak překročení adaptačních schopností by mělo za následek jiné patologie vývoje. Přiměřené stresové podměty jsou nezbytné pro zdravý vývoj, nesmí být ale extrémní a musí být mezi nimi čas na regeneraci a adaptaci.

  Proč je tedy velká dávka stresu a škodlivin pro člověka špatná, když menší může prospět?

  Konvenční představa

  Je to špatně proto, že dojde k vyčerpání adaptačních schopností organizmu a dalším poškozením.

  Nová realita

  Je to špatně proto, že sice jednak dojde k vyčerpání adaptačních schopností organizmu, dalším poškozením, ale především dostane organizmus impuls, že je něco zásadně špatně. Natolik zásadně, že k přežití běžná adaptace nebude stačit a musí se začít radikálně experimentovat. Čím extrémnější nebo trvalejší impuls je, tím roste ochota organizmu riskovat, protože mu nic jiného nezbývá. To se realizuje například tak, že dochází ke zvýšené aktivitě tzv. (retro)Transpozonů. To jsou pozůstatky virů v DNA, které slouží pohonu evoluce, ale jejich aktivita sebou nese riziko negativních mutací a nemocí například rakovina. Na druhou stranu by patrně bez nich byla evoluce značně omezená.

  Nedostatečné podměty – snaha o energetickou úsporu – vymizení odolnosti

  Přílišné podměty – vyčerpání možností adaptace – aktivace transpozonů (experimenty) – nové druhy nebo nemoci (rakovina)...

  Důsledek

  Stres, který náhle skokově a výrazně nebo chronicky bez regenerace organizmus vyčerpá je škodlivý. Malá opakující se dávka stresu s možností regenerace, která naopak umožní adaptaci, chrání právě před takovými neočekávanými negativními šoky. Toto zároveň vysvětluje některá bílá místa neoDarwinistické teorie evoluce. Například proč došlo u některých druhů ihned po jejich objevení k obrovské diferenciaci, například u kvetoucích rostlin, nebo invazivních druhů. Evoluce člověka stále probíhá a to výrazně rychleji než by předpovídal neoDarwinizmus, například zvyšování tělesné výšky nešlo vysvětlit zvýšenou natalitou vysokých lidí a selekcí vlastností. Pokud nebudeme poskytovat organizmu stimulační stresové impulsy vážně ohrožujeme další generace, pokud se naopak budeme příliš vyčerpávat ohrožujeme je také a sebe k tomu.

  Proč jsou prospěšné ovoce a zelenina?

  Konvenční představa

  Obsahují vitamíny a minerály. Případně vlákninu. Na druhou stranu medicína oprávněně zdůrazňuje, že konzumace syntetických vitaminů nezlepšuje zdraví, přesto se doporučuje konzumace ovoce a zeleniny. Tím se vlastně přiznává, že moderní medicína neví proč je konzumace ovoce a zeleniny i při dostatku vitaminů a minerálů přínosná, ale ví, že přínosná je. Ovoce je podle současného mínění méně přínosné než zelenina, protože obsahuje méně vitaminů a více cukrů. Ideální je prý syrová zelenina a ovoce.

  Nová realita

  Obsahují různé skupiny látek pro obranu polyfenoly (fytoalexiny), které stimulují organizmus živočichů. Kromě toho buňky (i rostlinné) vytvářejí tzv. exosomy a mikrovesikuly, to jsou částečky pro mezi buněčnou komunikaci, regulaci a transport látek. Jsou to vlastně stresové reakce rostliny, které pomáhají organizmu konzumenta tzv. Xenohorméza. To je kontroverzní téma s dalekosáhlými důsledky (jídlo jako regulátor genů), kterému se budeme věnovat v článku a hormetickém efektu. Ovoce i zelenina mají podobné přínosy, polyfenolů je často v ovoci více a exosomy a mikrovesikuly produkují ovocné buňky také. Ovoce a zelenina je forma dobrého stresu, který organizmus posiluje ovoce má navíc sladký bonus pro regeneraci.

  Důsledek

  Ovoce a zelenina jsou je stravě nenahraditelné, velmi závisí i na způsobu skladování a přípravy, které ovlivňují chování stále ještě živých rostlinných buněk. Konkrétní výzkum a mechanizmy vlivu konzumace a přípravy jednotlivých rostlin bude patrně téma pro vědce na dlouhá desetiletí. Dobrým vodítkem na co se zaměřit může být například tradiční čínská medicína,Ayurveda. Zelenina zřejmě není o tolik přínosnější než ovoce, které obsahuje i tak dostatek vitaminů. Negativní efekt úprav jako je vaření, ozáření UV, sušení na obsah vitamínů je patrně vysoce převážen pozitivy přírůstku stresových rostlinných látek ve výsledném pokrmu. Často se vyplatí jíst ovoce s zejména zeleninu v upravené podobě (tepelně nebo jinak).


  Logická východiska nové sjednocené biologické teorie.

  Kromě fakt a výsledků je se předcházející úvahy opírají o logické konstrukce, které poznatky propojují a dávají jim interpretační a aplikační smysl.

  Energetická úspora

  Snaha organizmu o energetickou úspornost. A maximální rozmnožení.

  Dostupnost potravy a živin je hlavním limitujícím faktorem přežití a množení organizmů. Proto je obecná snaha s energií nakládat úsporně. To se prakticky projevuje v tom, že pokud je živin dostatek při současné absenci stresových podmětů, stresové adaptace se zmenšují, energie směřuje do množení. Adaptace totiž spočívají v energetický náročných procesech, jako je tvorba obranných enzymů, budování svalové hmoty, nebo v krajním případě budování obrovského mozku, který je energeticky nesmírně náročný. Pokud jde prosperovat a množit se bez těchto drahých adaptací, zmenšují se, aby se energie mohla využít efektivněji, tedy na rozmnožování. Organizmy, které věnují většinu dostupné energie na rozmnožování jsou viry. Adaptačnímu a evolučnímu procesu, kdy je naopak energie směřována od rozmnožování k adaptačním schopnostem se říká odklánění energie od rozmnožovací dráhy.

  Šetrnost a archivování metabolických cest

  Dalo by se říci, že tato zásada je pouze specifický případ první zásady energetické úspornosti. Získané adaptace se bez používání zmenšují, ale úplně nemizí, protože „se ví“, že by někdy mohly být potřeba. Respektive nesčetněkrát se v průběhu evoluce staré adaptace hodily. Organizmy se tady chovají podle toho. Tak se archivují adaptace v DNA (a epigenetických mechanizmech) ale nedochází k jejich projevu, na první pohled se jedná o „junk DNA“. Úspora se realizuje pokud jsou opět někdy potřeba. Pak jsou k dispozici. Stejně tak by se mohlo ukázat, že se hodí i k řešení jiného problému. Pak dochází k úspoře při hledání řešení.

  Pokud nastanou problémy, experimentuj - zvýšená úroveň (retro)transpozonů při stresu

  Genom ani epigenom není úplně stálý. Pokud dojde aktivaci tzv. (retro)Transpozonů, což jsou pozůstatky virů v DNA. Aktivují se z důvodu různých impulsů, patrně i s cílem obnovit rovnováhu (homeostázu). Větší aktivace může vést z k závažným onemocněním. Zevrubně je problematika včetně nejnovějších poznatků shrnuta v této sérii článků díl 1 základy, díl 2 kopírky v našich genech a díl 3 transpozony a další mechanizmy.

  Vysoká aktivita (retro) transpozonů tedy často představuje zoufalé riskantní pokusy o záchranu situace, stresem vyčerpaného organizmu.

  Pokud platí, že DNA se působením retrotranspozonů cíleně mění v různých tkáních tak, aby více odpovídala vykonávané funkci, proč by se nemohla měnit v gametách, tak aby optimalizovala tu nejdůležitější funkci, dědičné předání vlastností dalším generacím? To by byl přímý důkaz Lamarkistické dědičnosti pomocí DNA, dědičnost pomocí jiných mechanizmů byla prokázána (metyhlace DNA), ale spekuluje se o její stabilitě v dalších generacích.

  Samotná existence a činnost (retro) Transpozonů vyvrací centrální dogma molekulární biologie. Stejně tak ho vyvrací existence mechanizmu CRISPR u bakterií, která jde ještě dál a zároveň potvrzuje Lamarckovskou dědičnost u bakterií.

  Evoluce nebo evoluce2, evoluce3 ...

  Pokud by evoluce „testovala“ inovativní mutace přímo na živém organizmu, energie vynaložená na testy, by pro mnohé případy byla nedostupně velká. Nebyla by velká pravděpodobnost objevení životaschopné mutace do konce věků vesmíru. Což jsou hlavní argumenty proti evoluci jako takové. To se týká hlavně případů, kdy je pro životaschopnost potřeba celá spolupracující paleta genů. Proto se objevila myšlenka, jestli náhodou není objektem evoluce spíše mechanizmus generování evolučních řešení? Matematicky tuto myšlenku rozpracovává tato publikace. Z programovacích jazyků to známe jako analogii vyšší abstraktnější programovací jazyky, Java a JavaScript místo strojového kódu, nebo volání procedur, knihovních funkcí, komponentový model psaní programů. Genovým ekvivalentem komponent a procedur jsou HOX geny. Pokud je výhodné zaměřit evoluci na továrnu na evoluce a genové kombinace generovat, nebylo by ještě výhodnější posunout se ještě u úroveň výše a evolucí generovat i továrny na továrny na genové variace? Asi ano. Je zajímavé , že zatímco LINE-1 transpozony se mohou kopírovat samy (kvasinky), zatímco Alu SINE (primáti) už ne a primáti mají aktivní Alu SINE, zatímco LINE-1 už skoro nepoužívají. Přesně to by mohlo znamenat posun o úroveň evoluce.

  Typy transpozonů

  CRISPR bakterie
  LINE-1 kvasinky
  Alu SINE primáti
  SVA hominidé

  Příroda vyvinula mechanizmy pro vlastní „genetické modifikace“ které jsou poháněny prostředím a prováděny cílené. To vyvolává řadu otázek. Má smysl dělat genové manipulace a léčbu? Nejvíce Hi-tech pro umělou editaci genů je v současnosti CRISPR. Nepřegeneruje to v dalších generacích ta továrna na evoluce? Je to dobře nebo špatně? Má vůbec genová manipulace a léčba smysl? Jde za původce genových onemocnění označit mutaci genů, nebo mechanizmus co jí vygeneroval a podmět, který to k tomu přiměl? Jde dělat genové manipulace nikoliv na genech jako takových, ale na těchto generujících mechanizmech? Zvláště pokud o nich současná věda skoro pochybuje a jejich podstatu nezná. Další otázky budou rozvedeny jinde.

  Dynamická homeostáza a evoluce

  Homeostáza je medicínský název pro snahu organizmu o obnovení žádoucí rovnováhy. Ne nutně původního stavu (to by mohlo být energetický nepřijatelné) před nějakou změnou, ale jisté nové přijatelné rovnováhy. Na tento proces je nahlíženo příliš staticky, omezeně a izolovaně. Staticky v tom smyslu, že se uvažuje pouze o jednorázovém obnovení rovnováhy po nějakém stresu. Ale co opakované reakce na podobné stresy, nebo proměny reakce v čase? Nevedou k jiným stavům? Například opakované cvičení, vhodná frekvence vede k posunu kondice, zatímco přílišná k přetrénování. Izolovaně a omezeně v tom smyslu, že se proces homeostázy omezuje pouze na jeden organizmus. Ale co efekt xenohormézy, kdy zkonzumované rostlinné látky vyvolávají adaptační reakce v těle živočichů, ale původně tyto látky jsou reakce rostliny na stres, takže například člověk reaguje prostřednictvím rajčat na UV stres který zažila rajčata. Shodou okolností také posílením odolnosti vůči UV záření. Nebo epigenetický přenos vlastností na potomky je dokonce adaptační reakce na stres zděděný z minulých generací. Díky takovému chápání, pak lze i proces evoluce nahlížet jako neustálé pokusy o obnovení homeostázy a vyvodit z toho závěry i v tom smyslu, že kontrola stresových podmětů představuje přirozený nástroj k ovlivnění vlastností dalších generací. Kontrola nikoliv eliminace, eliminace by vedla k rychlé degeneraci populace. I to bohužel můžeme vidět na mnoha lidech, kteří existují v zákoutích sociálních systémů.

  Rozdělení těla na somatické a gamety, různé důvody omezené délky života

  Úplně prapůvodní důvod pro cíleně omezenou délku života je energetický z dávných časů evoluce a bude rozebrán jindy.

  Zatímco předávání některých (možná i drtivé většiny) získaných vlastností na potomky by představovalo jejich kumulativní poškození, lehké popostrčení vlastností, zejména souvisejících s dlouhodobým životním stylem, by výrazně urychlilo adaptaci. To představuje dilema, co předat na gamety a co nikoliv.

  Celé lidské tělo kromě pohlavních buněk(gamet) se skládá ze somatických buněk. Stresové adaptace šly tak daleko, že jejich výsledkem, je celé somatické tělo člověka. Tělo slouží pouze jako obal na pohlavní buňky a délka života je omezená, protože určité druhy adaptace nelze realizovat na postaveném těle a je energeticky efektivnější postavit tělo nové. Přesto se jistými způsoby i do podoby nového těla promítají adaptační zkušenosti předchozích generací. Tradičně je pojem zdraví omezen na somatické tělo, ale daleko důležitější je zdraví gamet, které se v našem zdravotnictví řeší minimálně. Například některé intervence, které nemají pro somatické tělo závažné následky, se mohou projevit velmi negativně na gametách. Například znečištění, nedostatek aktivity, metabolická nerovnováha, antikoncepce, kouření, steroidy a umělé hormony... Také některé intervence, které působí blahodárně na somatické tělo, ale škodí gametám by se neměly provádět. Zatímco gamety jsou svým způsobem nesmrtelné, somatické tělo je spotřební materiál.

  V organizmech je zakódována nejen jejich aktuální podoba, ale i adaptační potenciál

  Toto vyplývá z kombinací zásad energetické úspory a archivace metabolických cest, a principu pokud nastanou problémy experimentuj. Je to přímý důsledek realizace evoluce. Díky procesu vzniku mají organizmy nejen svoji současnou podobu, ale i mechanizmy jak obnovit rovnováhu pokud se setkají se stresem. Jejich umělou optimalizací by se nic nezískalo, protože optimalizace probíhá neustále, samovolně, vlivem prostředí a selekce.

  Proč by měl v evoluci fungovat Lamarckismus

  Experimenty dokazující, Lamarckistickou dědičnost

  Pro důkaz přítomnosti Lamarckistického mechanizmu potřebujeme dokázat dvě tvrzení. Za prvé vlastnosti orgaznimu se za života mohou změnit, to je víceméně dokázáno, měnit se mohou dokonce i geny (transpozomy). A za druhé, tato informace se může přenést na gamety a potomstvo. Nemusí se přitom jednat pouze o genetickou dědičnost roli může hrát i epigenetika. Pro to existuje celá řada indicií a důkazů.

  Pokusy na myších
  Pozorování na lidech
  • Vliv životního stylu otců (kouření, radiace) a přenos získaných mutací na děti a gamety Tedy na všechny následující generace.
  Indicie mechanizmů proč by Lamarckismus fungovat měl
  • CRISPR je Lamarckiské dědění imunity u bakterií.
  • Existence Transpozomůa mRNA u lidí (vyšších organismů).
  Celá řada jiných indicií
  • Čistě darwinistický model má tolik bílých míst, že dává dost prostoru dokonce i kreacionistům.
  • Platí, jeho předpoklady jsou sice pravdivé, ale nevysvětluje dostatečně evoluci.
  • Schopnost se mírně a vhodně měnit v závislosti na změnách prostředí, dává natolik obrovskou evoluční výhodu, že pokud by to bylo jen trochu možné musela by existovat.
  • Pokud existuje u jednoduchých organismů (CRISPR) skoro nutně musí existovat její obdoba u vyšších.
  • Není v zájmu druhu předávat všechny získané vlastnosti(pak by se kumulovala poškození), proto je jednoduché realizovat pokusy, kde je Lamarckistická dědičnost vyvrácena (historický pokus s usekáváním ocásků myším).
  • Méně dramatické pokusy, jisté obdoby Lamarckismu potvrzují, u bakterií je to dokonce nesporné (CRISPR).

  Závěr

  Už uvedené příklady jsou dosti významné v dalších článcích a hodnoceních budou koncepty ještě mnohokrát a s velkým efektem použity a tento článek odkazován. Výše popsané pomůže podrobně rozebrat a zdůvodnit prodejní argumenty u celé řady produktů v kategoriích potravin, kosmetiky, doplňků stravy, drogerie a a celé řady dalších. Toto představuje jakési orientační kompaktní minimum. Není pochyb o tom, že se jedná o zásadní témata, která se týkají a budou týkat osobně každého jednotlivce a jeho rodiny, což naznačuje živost debaty o problematice CRISPR z posledních let.


  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  22:58 25.05.2018