O projektu kvalt.cz.

PORTÁL kvalt.cz s.r.o. Stru?ná historie spole?nosti.

200

Lukáš Neterda

19:14 10.02.2016

O projektu kvalt.cz.

Spole?nost

Jsme technologická spole?nost, která v ?eské Republice vyvíjí a provozuje portál kvalt.cz. Jeho cílem je vytvo?it novou marketingovou, diskuzní a komunitní platformu zam??enou na definici pojmu kvalita v r?zných kategoriích produkt? a služeb.

Portál

Náš portál je vyvíjen na území ?eské Republiky. Obchodní model je postaven na platform? schopné prezentovat zákazník?m rozdílnosti v kvalit? stejn? jednoduše, jako jsou jim prezentovány rozdíly v cen?. Plánujeme pozd?jší globální nasazení. ?R tvo?í testovací laborato? pro zákaznickou odezvu na naši službu.

Kvalita a její prezentace

?eská Republika a Evropa obecn? jsou regiony, kde se v mnoha oborech odedávna formovala definice kvality, našim cílem je pov?domí o t?chto znalostech dostat mezi širokou globální ve?ejnost. Mnoho lidí se ve vysp?lých zemích "vrací ke ko?en?m", kdy koup? moderních elektronických hra?ek již není napl?ující a do centra pozornosti se dostávají produkty jako nap?íklad kvalitní jídlo, víno, ?emeslný výrobek, služba na míru, kontakt s experty. Za tyto v?ci znalci utrácí v?tší ?ást disponibilních financí, ale dostávají více než odpovídající protihodnotu. Chceme jít tomuto trendu naproti a poskytnout informa?ní podporu t?m, kdo cht?jí hledat kvalitu.

Nákup s kvalt.cz

Jsme tu pro ty, kte?í inteligentn? nakupují, tedy zkoumají pom?r ceny a kvality. Náš portál je koncipován jako informativní informativní pr?vodce nákupním procesem.Každý se m?že p?idat, vítáme zp?tnou vazbu, hodláme platformu zdokonalovat a p?idávat zajímavé funkce.

Historie firmy.

2013 Idea konzultace, financování, založení firmy, vývoj produktu.
2014 Vývoj,získání podpory Czech Ekosystem
2015 UX UI a grafický i funk?ní redesign.
2016 Uvedení produktu na trh. Vývoj. Získávání partner?.

Kontakty

PORTÁL kvalt.cz s.r.o.

Polská 1673/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2
?eská republika

I?O 01840592 DI? CZ01840592

C 212388 vedená u M?stského soudu v Praze

Bankovní ú?et: Fio banka 2300478152/2010

IBAN CZ3420100000002300478152

BIC FIOBCZPPXXX